Legislatie

Legislația specifică ne obligă să colectăm selectiv deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru a proteja mediul, sănătatea populației și resursele naturale de efectele negative iremediabile pe care deșeurilor electrice le pot avea dacă nu sunt reciclate. Aceste efecte nedorite devin și mai acute în contextul creșterii continue a numărului de aparate electrice existente.

Legislație europeană

 • Regulament de punere in aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei din 18 aprilie 2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutatii EEE si DEEE
 • Directiva DEEE (2012/19/EU) privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);
 • Directiva 65 2011 a PE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 11032010 AL COMISIEI privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundari (reincarcabili) si auto;
 • Directiva 2011 65 UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
 • Directiva 2006_66_2007 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori;
 • Directiva Europeana 96 din 2002 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Legislație deșeuri

 • HG nr. 322 din 2013 privind Lista subsantelor interzise in echipamente electrice
 • OM nr 95 din 2005 privind depozitarea impuritatilor
 • Legea nr 211 privind regimul deseurilor – republicata
 • HG 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • Lege 132 din 2010 – colectare selectiva institutii publice;

Legislație DEEE

 • Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 • Ordinul  nr. 578/2006 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordinul 1494 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare
 • ORDONANTA DE URGENTA nr 5 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial in data 16 aprilie 2015;
 • ORDIN 1441 2010 garantii privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;
 • Ordinul 556 din 2006 privind marcajul specific aplicat pe piata dupa data de 31 decembrie 2006;
 • ORDIN Nr. 269/2019 din 20 martie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare;

Legislație transport deșeuri

 • H.G. Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei